Curriculum Vitae

Bagó Bálint


 

1924. április 16-án születtem Kiskunhalason.

Édesapám, Bagó Bálint ebben az időben Laskón, Dél-Baranya jugoszláv hadsereg által
megszállt részén volt református lelkész.

Születésem után nemsokára meghalt édesanyám. Ezt követően bátyámmal Kiskunhalason,
illetve Ókécskén nevelkedtünk a nagyszüleinknél.

Édesapám 1928-ban Oldra került lelkésznek, miután már korábban is szolgált a faluban
helyettesítőként. Így kerültem én is Oldra, majd miután édesapám elvette feleségül édesanyám
testvérét, ismét teljes lett a család. Bátyámmal itt jártunk iskolába, és élveztük Magyarország
ezen részének mediterrán éghajlatát.

Apám Oldnak szeretett és megbecsült papja volt, és így fogadtak bennünket is. Ma is
emlékszem az akkori gazdák valamennyiére, ahova gyerekként bejáratos voltam.

Befejezve az elemi iskolai tanulmányainkat a kiskunhalasi Sziládi Áron Református
Gimnáziumba kerültünk, majd Kecskeméten érettségiztem.

Érettségi után a Kolozsvári Mezőgazdasági Főiskolára jártam 1942-től. A háború befejezése
után a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemre kerültem, ahol 1947 júniusában diplomáztam.
Még ebben az évben ösztöndíjat kaptam a Svájci Parasztszövetségtől, így kerültem Bellelay
(Jura Bernois) községbe, ahol a helyi gazdáknak volt a feladata több szanatórium
élelmiszerrel való teljes ellátása. A gazdaság fő profilja a tehenészet, a lótenyésztés és a
juhtenyésztés volt. Itt két éven keresztül többnyire fizikai munkát végeztem, gépesítési és
vezetői beosztásban dolgoztam.

1949-ben történt hazatérésem után a Bács-Kiskun megyei Állami Gazdaságok Központjánál
kaptam munkát mint állattenyésztő, majd mint fő-állattenyésztő.

1953-ban az Állami Gazdaságok Minisztériumában az állattenyésztési feladatokat irányító
elvi osztály vezetője lettem.

1954 januárjától a Városföldi Állami Gazdaság főagronómusa lettem. Több ízben nyertük el a
Minisztertanács és a SZOT vándorzászlaját.


1957-től a Beremendi Vörös Csillag Állami Gazdaság főagronómusa lettem, ahol újra
találkozhattam oldi barátaimmal. Mivel édesapám Old mellett Beremenden is ellátta a lelkészi
feladatokat, ezért sem a falu, sem a falubeliek nem voltak ismeretlenek számomra.

A beremendi parasztság arra kért, hogy az ő gazdaságuk irányításával foglalkozzam, így
1962-ig a Beremendi Dózsa MGTSz főagronómusi teendőit láttam el.

1963 januárjában – Losonczi Pál javaslatára – kineveztek a Földművelésügyi Minisztérium
Termelőszövetkezeti Főosztály Felügyeleti Osztályának vezetőjévé. Itt dolgoztam 1965-ig, a
termelőszövetkezetek első kongresszusáig. Ezután a Termelőszövetkezetek Országos
Tanácsának lettem elnökségi titkára.

1967-ben a Mezőhéki Táncsics MGTSz elnökhelyettes-főmérnökének hívtak meg. Ebben a
beosztásban 1970-ig dolgoztam, majd elnöknek választottak meg. Mezőhéken 9 évig
dolgoztam, majd 1976 októberében a Bajai Kombinát vezérigazgatójának neveztek ki.

Innen kerültem ismét a MÉM Kereskedelmi Főosztályának vezetői beosztásába, majd 1984-
ben nyugdíjba. Nyugállományba vonulásom előtt a mezőgazdaság irányításában elért
sikereink elismeréseként Eötvös Loránd díjban részesültem.

A kárpótlás során Old község területén jutottam földhöz, ahol korábban már édesapám is
rendelkezett területekkel.

 

Kelt: Old, 2011.

 

Bagó Bálint


 

Naptár
Diavetítő